Nga: Ivan Krastev

Momenti populist

Është e qartë se populizmi ka humbur kuptimin e tij origjinal ideologjik si shprehje e radikalizmit agrar.

Lexoje

Nga: Fabian Zhilla

Një pikëpamje ligjore mbi përdorimin e simboleve të komunizmit

Është e nevojshme të ndërmerret një iniciativë serioze për të adresuar propagandimin e simboleve te regjimeve totalitare në Shqipëri.

Lexoje

Nga: Douglas Murray

Roxher Skruton është heretiku për të cilin kemi nevojë

Në vitin 1980, Skruton ishte bërë praktikisht i papunësueshëm në akademinë britanike, me publikimin e librit të tij Kuptimi i Konservatorizmit.

Lexoje

Programe


Politika & E Drejta

Programi i politikës dhe të drejtës synon ‘ideologjizimin’ e hapësirës publike…

Më Shumë

Familja & Feja

Familja dhe besimi fetar janë dy shtylla binjake të pandashme nga organizimi tradicional…

Më Shumë

Sipërmarrja & Tregu

Shqipëria vuan nga varfëria endemike dhe një zhvillim ekonomik i pabarabartë…

Më Shumë
Diaspora

Për shkak të rrethanave historike, diaspora shqiptare është numerikisht…

Më Shumë

Gjeopolitika

Programi i gjeopolitikës synon nxitjen e diskursit publik dhe ndërmarrjen e aksioneve…

Më Shumë

Arsimi

Arsimimi është parakushti i një shoqërie të zhvilluar, megjithatë shpesh nuk merr…

Më Shumë

Shkolla e studimeve të avancuara


Public Speaking & Speech Writing


Sot, komunikimi efektiv është parakusht për zhvillimin tuaj profesional sepse thelbi…

Më Shumë

Research & Publication


Një program gjithëpërfshirës që përshkon të gjithë ciklin e kërkimit…

Më Shumë

Advanced School of Applied Technology


Shkolla e Avancuar e Teknologjisë së Aplikuar është një projekt pilot…

Më Shumë

Geopolitics & Strategic Thinking


Gjeopolitika është një mënyrë e të menduarit sistematik për efektet e gjeografisë në…

Më Shumë

Sondazhe