Nga: Ivan Krastev

Momenti populist

Është e qartë se populizmi ka humbur kuptimin e tij origjinal ideologjik si shprehje e radikalizmit agrar.

Lexoje

Nga: Fabian Zhilla

Një pikëpamje ligjore mbi përdorimin e simboleve të komunizmit

Është e nevojshme të ndërmerret një iniciativë serioze për të adresuar propagandimin e simboleve te regjimeve totalitare në Shqipëri.

Lexoje

Nga: Douglas Murray

Roxher Skruton është heretiku për të cilin kemi nevojë

Në vitin 1980, Skruton ishte bërë praktikisht i papunësueshëm në akademinë britanike, me publikimin e librit të tij Kuptimi i Konservatorizmit.

Lexoje

Programs


Politics & Law

The program of politics and law aims at ‘ideologizing’ the public space ...

Read More

Family & Religion

Family and religious belief are two twin pillars inseparable from the traditional organization...

Read More

Market & Enterprise

Albania suffers from endemic poverty and uneven and unbalanced economic development...

Read More
Diaspora

Due to historical circumstances, the Albanian diaspora is numerically larger...

Read More

Geopolitics

The geopolitics program aims to promote public discourse and take concrete action on...

Read More

Education

Education is a prerequisite for a developed society, yet it often does not receive...

Read More

School of Advanced Studies


Public Speaking & Speech Writing


Communication has always been one of the basic characteristics of human society...

Read More

Research & Publication


Një program gjithëpërfshirës që përshkon të gjithë ciklin e kërkimit…

Read More

Advanced School of Applied Technology


The Advanced School of Applied Technology is a pilot project of the Sami Frashëri Institute...

Read More

Geopolitics & Strategic Thinking


Geopolitics is a systematic way of thinking about the effects of geography on...

Read More

Surveys